Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đông Anh: Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa
04/01/2022 17:14
(HanoiTV) - Trong nhiều năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa luôn được huyện Đông Anh quan tâm, sự ủng hộ tích cực của các cấp ủy, chính quyền đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa mỗi năm tăng rõ rệt.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa đã có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Đông Anh.

Sau một năm phát động các phong trào thi đua, đến tháng 12/2021, qua kiểm tra, bình xét huyện Đông Anh đã có 33 “cơ quan, đơn vị,” được đề nghị công nhận đạt chuẩn Văn hóa lần II và 33 cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn Văn hóa lần đầu cấp thành phố. Cấp huyện, có 13 cơ quan, 14 đơn vị và 06 doanh nghiệp được đề nghị công nhận đạt chuẩn Văn hóa lần đầu. 

Không chỉ năm 2021, mà trong những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Văn hóa luôn được huyện Đông Anh quan tâm, sự ủng hộ tích cực của các cấp ủy, chính quyền và đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt Văn hóa mỗi năm đều tăng lên rõ rệt.

Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa và các cơ sở, đơn vị được coi là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn và được 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở huyện Đông Anh hưởng ứng.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, văn hóa đã có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Nhờ có phong trào này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh.

Từ khóa: Cơ quan văn hóaĐông Anhphát triển phong trào văn hóaVăn hóa cơ sở