Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Đồng hành cùng trẻ tự kỷ
10/08/2022 10:48
(HanoiTV) - Trong thời gian gần đây, mức độ ghi nhận về hội chứng tự kỷ ngày càng được cải thiện trong cộng đồng khoa học và chăm sóc y tế. Tuy nhiên, nhận thức cộng đồng về hội chứng này vẫn còn hạn chế.