Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Dừng hệ song bằng trường công – Phụ huynh cho con theo học trường tư
01/05/2021 19:14
(HanoiTV) – Hà Nội dừng thí điểm hệ song bằng lớp 6, điều này khiến cho rất nhiều phụ huynh lo lắng. Còn phụ huynh có con đang học lớp 9 hệ song bằng, nếu hệ song bằng dừng, con em của họ sẽ vào trường THPT nào phù hợp với chương trình các em đã theo học trong 3 năm vừa qua?