Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch
17/07/2021 16:16
(HanoiTV) - Khẳng định công tác phòng, chống Covid-19 đang rất khó khăn, đặt ra những yêu cầu cấp bách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức Đảng trước tiên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 và phải thực sự là “tổng chỉ huy”, là “nhạc trưởng” duy trì sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chiến thắng dịch.