Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gia Lâm quyết tâm bảo vệ an toàn vùng xanh
09/09/2021 16:23
(HanoiTV) – Gia Lâm là vùng xanh đầu tiên ở Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 19/22 xã, thị trấn mở cửa hoạt động, nhưng chỉ được bán hàng mang về. Dù theo Chỉ thị 20 của UBND TP. Hà Nội, huyện Gia Lâm thuộc vùng 2 được áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị 15, tuy nhiên, UBND huyện linh hoạt theo tình hình thực tế phân khu nhỏ hơn cho từng vùng trên địa bàn theo mức độ nguy cơ.