Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giải pháp mới cho mô hình nông nghiệp xanh
18/06/2022 12:05
(HanoiTV) - Giải pháp kết nối 5 Nhà: nhà khoa học, nhà nước, nhà nông dân, nhà băng và nhà quản lý tiến tới một nền nông nghiệp xanh.