Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Giải pháp nào cho quy hoạch các làng nghề?
14/06/2022 11:10
Hiện nay Hà Nội có 1350 làng nghề và làng có nghề. Những hoạt động của làng nghề tập trung chủ yêu vào các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực, thực phẩm, dệt nhuộm, ươm tơ..Nhiều chủ trương khuyến khích, phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống của Hà Nội mà sản xuất trong các làng nghề được phục hồi, ngày càng phát triển mạnh; xuất hiện nhiều ngành nghề mới. Tuy nhiên, một số làng nghề hiện nay chưa phát triển mạnh nguyên nhân chính là tổ chức sản xuất, nguồn nguyên liệu, thiết kế mẫu mã và tiêu thụ sản phẩm...v.v.