Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Giám đốc HTX năng động, sáng tạo
08/07/2021 07:56
Anh Nguyễn Thế Lâm là giám đốc HTX Nông nghiệp Khánh Phong xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình thực hiện chuyển đổi sang trồng cây ăn trái.