Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giám sát sản xuất rau an toàn bằng camera
25/09/2017 15:28
(HanoiTV) - Ứng dụng camera vào hệ thống giám sát rau an toàn đang là hướng đi mới đầy táo bạo thể hiện sự quyết tâm của ngành nông nghiệp Thủ đô trong việc chấn chỉnh hoạt động sản xuất, nói không với thực phẩm bẩn, đưa ra thị trường những sản phẩm thật sự an toàn có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc.