Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giới thiệu hình ảnh Việt Nam qua hộ chiếu
05/07/2022 08:05
(HanoiTV) - Bắt đầu từ tháng 7 này, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài.