Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giới thiệu phim “Dưới cờ đại nghĩa” (8h – K1)
19/07/2021 06:00
(HanoiTV) – Trong bối cảnh Nam Bộ từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược đến cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, Dưới cờ đại nghĩa phác thảo góc nhìn khá bao quát về các lực lượng tự phát từ khi còn hoạt động vì quyền lợi cục bộ đến lúc tất cả cùng tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Những tập tiếp theo của bộ phim “Những mảnh đời ngang trái” sẽ được phát sóng vào lúc 8h hàng ngày trên kênh 1 – Đài PT&TH Hà Nội vào 19/07 – 24/07.