Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với du khách
18/05/2022 12:39
(HanoiTV) - Một hoạt động ý nghĩa cũng vừa được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức, đó là sự kiện ra mắt tủ sách Hồ Chí Minh và phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.