Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc
24/11/2021 19:49
(HanoiTV) - Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.