Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Giữ phẩm chất người cựu thanh niên xung phong
03/08/2022 15:13
Hơn 1 năm triển khai con phố tự quản, là từng ấy thời gian hội viên Hội Thanh niên xung phong phường Khương Đình gìn giữ môi trường, khu dân cư luôn sạch đẹp.