Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Góp ý xây dựng Luật Điện ảnh sửa đổi
14/04/2021 10:13
(HanoiTV) - Còn nhiều vướng mắc khuyến khích nền công nghiệp điện ảnh phát triển xứng tầm như những quy định quản lý, kiểm định, phát hành phim. Đây là những đóng góp của nhiều đại biểu tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi).