Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội cấp phép xe “luồng xanh” qua online
25/07/2021 20:05
(HanoiTV) - Để phục vụ tốt công tác phòng chống dịch thì những trường hợp không đủ điều kiện sẽ không được vào Thủ đô trong những ngày này. Các đối tượng xe vận tải được ưu tiên lưu thông tại địa bàn Hà Nội cần phải đăng kí để được cấp giấy chứng nhận phương tiện để ưu tiên qua "luồng xanh".