Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội chủ động triển khai tổng điều tra kinh tế 2021
04/03/2021 16:18
(HanoiTV) - Theo kế hoạch, từ ngày 1/3/2021 Hà Nội sẽ tiến hành điều tra đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thực hiện từ ngày 01/7.