Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
09/12/2021 21:08
(HanoiTV) - Trong báo cáo tham luận của Hà Nội gửi về Ban Tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã khẳng định: Ngay sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, Hà Nội đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, đặc biệt chú trọng vào những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.