Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội có 12/18 huyện đạt chuẩn nông thôn mới
23/04/2021 21:03
(HanoiTV) - Với tinh thần khẩn trương tích cực, quyết tâm đưa 10 chương trình công tác của Thành ủy vào cuộc sống, chiều 23/4, sau hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập quán triệt 10 chương trình công tác, Ủy viên TƯ Đảng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả quý 1 chương trình 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.