Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đẩy mạnh sản xuất công nghiệp
16/10/2021 22:44
(HanoiTV) – Những tháng còn lại của năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương tập trung nhân công, đề ra nhiều giải pháp thích ứng, nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đặt ra của cả năm. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành thành phố luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh”.