Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm
24/11/2022 21:20
Tại Hà Nội, do đã chủ động việc truy xuất nguồn gốc - nhất là thực phẩm cung cấp cho bếp ăn tập thể trường học nên lĩnh vực này đang được quản lý tốt . Những kinh nghiệm của Hà Nội đã được 16 tỉnh thành phố cùng tham khảo, chia sẻ rộng rãi.