Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
22/10/2021 10:00
(HanoiTV) - Giải ngân đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển tăng trưởng kinh tế, thích ứng với tình hình mới hiện nay. Kế hoạch vốn năm 2021 của toàn thành phố là 42.580 tỷ đồng đòi hỏi công tác giải ngân phải rất nỗ lực.