Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đề cao trách nhiệm nêu gương trong "học tập và làm theo lời Bác"
19/05/2022 19:28
(HanoiTV) – Thành ủy Hà Nội là một trong các địa phương triển khai nhanh, nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, sau một năm, Hà Nội đã ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Hà Nội với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực học tập và làm theo Bác.