Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đủ khả năng và lợi thế phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo
10/05/2021 10:08
(HanoiTV) – Cùng sự nỗ lực chung của cả nước, Hà Nội đặt mục tiêu là đầu tàu trong việc thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý, quản trị tiên tiến; các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng, áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô đầu tư của doanh nghiệp cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển công nghệ.