Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội đưa 22 doanh nghiệp vào danh sách giám sát tài chính
26/05/2022 16:10
(HanoiTV) - UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND thành phố thành lập hoặc được giao quản lý.

Cơ quan chức năng sẽ giám sát tài chính tại 22 doanh nghiệp, trong đó 8 công ty mẹ gồm: Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị. Số còn lại là công ty TNHH một thành viên độc lập.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là 1 trong số 22 doanh nghiệp Thành phố Hà Nội giám sát tài chính đợt này.

Hoạt động giám sát nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước; đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…

Bích Thảo

(Tổng hợp)

Từ khóa: giám sát tài chính22 doanh nghiệpHà Nội