Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội hướng tới bài toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt
06/08/2022 18:10
(HanoiTV) - Bài toán khó trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội.