Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội kiểm soát ATTP nước uống đóng chai
28/10/2021 08:40
(HanoiTV) – Theo thống kê của ngành Y tế Hà Nội, toàn thành phố hiện có gần 380 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhưng hiện tại chỉ còn 287 cơ sở đang hoạt động, một số cơ sở ngừng sản xuất do dịch bệnh COVID-19. Để quản lý nghiêm lĩnh vực này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ và đột xuất ngay từ đầu năm và có ủy quyền cho quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra theo kế hoạch. Quan điểm chung phát hiện những vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ sức khỏe cho người dân.