Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Hà Nội là… gì nhỉ?
08/10/2021 11:20
(HanoiTV) - Ngoài tuổi trẻ, ai có thể định nghĩa Hà Nội bằng hình ảnh robot đang gánh đôi quang gánh đựng những công trình tiêu biểu của thành phố như chùa Một Cột, Khuê Văn các, chợ Đồng Xuân, nhà tập thể…, và đòn gánh chính là cầu Long Biên?

Cuộc thi vẽ minh họa Hà Nội là... thuộc dự án Hà Nội Rethink do UNESCO, UN-Habitat và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) với sự hỗ trợ của Tập Đoàn SOVICO khởi xướng, nhằm hỗ trợ Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, sử dụng di sản văn hóa cùng với sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam – yếu tố thiết yếu cho việc đổi mới, sáng tạo và thay đổi.

HanoiTV

Từ khóa: Hà Nội là… gì nhỉ?Cuộc thi vẽ minh họa Hà Nội là...