Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội nhân rộng các mô hình thân thiện với môi trường
07/06/2022 10:54
Để giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp hội LHPN Hà Nội đã triển khai hiệu quả việc nhân rộng các mô hình thân thiện với môi trường, thu gom tái chế rác thải. Nhiều cách làm hay,đổi mới và sáng tạo của Hội phụ nữ Hà Nội đã mang lại hiệu quả thiết thực từ đó mang ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho hội viên và nhân dân.