Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: CEO và sứ mệnh chuyển đổi số
23/06/2021 11:16
Chuyển đổi số được xem là quá trình hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhiều doanh nghiệp đã vận dụng và thay đổi căn bản mô hình kinh doanh cũng như cung cấp các giá trị cho khách hàng đồng thời tạo doanh thu cao hơn nhiều so với kinh doanh truyền thống.