Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Kết nối nông sản - san sẻ yêu thương
25/06/2021 14:41
Việc tiêu thụ nông sản cho bà con trong vùng dịch rất khó khăn. Nhưng cũng thời điểm này nhiều nghĩa cử cao đẹp, những hoạt động thiết thực đã được triển khai để chia sẻ khó khăn với bà con trong vùng dịch.