Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Biến động giá vật liệu xây dựng
27/05/2022 10:51
Nguyên vật liệu tăng giá sẽ ảnh hưởng tiến độ của bất kỳ công trình xây dựng nào. Nhưng vì sao giá lại tăng và các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình có quy mô lớn sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào. Đâu là hướng đi? Là mong muốn của họ?