Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Bất cập trong quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề
30/09/2020 09:28
Việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề không những giữ được làng nghề truyền thống mà còn phát triển mạnh mẽ các sản phẩm làng nghề mang về giá trị cao cho người dân. Đồng thời giải quyết được nhu cầu về nhà xưởng, sản xuất của làng nghề,hạn chế vấn đề lấn chiếm đất làm nhà xưởng, giãn mật độ sản xuất trong khu dân cư, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.