Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời
15/10/2020 11:06
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể được xem là nhu cầu tất yếu. Trong mối quan hệ biện chứng ấy, học tập chính là điểm khởi đầu và kéo dài trong suốt cuộc đời, song hành và bổ trợ cho tất cả những nhu cầu khác. Đúng như định nghĩa của UNESSCO, học tập là một quá trình bắt đầu từ khi ta được sinh ra cho đến khi chết đi, là một hành trình không có điểm dừng, nhiều thách thức nhưng hết sức vinh quang của mỗi cá nhân và cảu cả xã hội loài người.