Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp
14/10/2020 11:03
Cùng với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp đồng lòng, nhất trí, với những quyết sách linh hoạt để khôi phục và phát triển sản xuất.