Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Thủ đô
18/02/2021 17:33
Trong nhiều năm qua, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân luôn được thành phố quan tâm. Điều này thể hiện rõ nét qua các con số ấn tượng trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững cho người dân Thủ đô.