Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Để giảm thiểu tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai
27/10/2020 14:57
Những năm gần đây có rất nhiều vụ việc khiếu nại về đất đai, nhiều trường hợp khiếu nại có liên quan đến việc nhà nước thu hồi đất, để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội như đòi bồi thường đất ở, nâng giá bồi thường, tăng tiền hỗ trợ,bố trí tái định cư, giải quyết việc làm, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai, nhà ở. Ngoài ra có một số khiếu nại liên quan đến chính sách xã hội, kỷ luật của cán bộ công chức. Về nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức làm sai chính sách, tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đất đai, tài chính đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, bao che, người bị tố cáo, không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Tình trạng này cần phải giải quyết để không gây ra những bất ổn trong xã hội.