Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Doanh nghiệp và trách nhiệm huấn luyện an toàn lao động
07/10/2021 11:23
Ngày 1/7/2016, Luật An toàn Vệ sinh Lao động chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mấu chốt được xem là quan trọng trong công tác đảm bảo ATVSLĐ của luật, đó chính là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động trong công tác huấn luyện an toàn lao động.