Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Đường dài cho sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
29/12/2021 11:15
Phát triển nông nghiệp hữu cơ đem lại lợi ích cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm hữu cơ an toàn sử dụng, bền vững cho môi trường. Vì thế nông nghiệp hữu cơ phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, xu hướng này đang ngày càng chú trọng. Tuy nhiên nông nghiệp hữu cơ ở nước ta vẫn gặp nhiều thách thức.