Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Giữa đại dịch nói về chuyển đổi số trong doanh nghiệp du lịch
29/09/2021 11:10
Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và biến thể Delta đã gây ra nhiều thiệt hại cho Việt Nam và thế giới. Chịu thiệt hại nặng nề nhất phải nói tới là du lịch. Vì đại dịch mà ngành công nghiệp không khói đã trở về thời điểm 30 năm về trước. Hơn 95% doanh nghiệp du lịch đã phải đóng cửa và chuyển đổi sang ngành nghề khác. Nhưng trong mảng tối đó, một số doanh nghiệp du lịch vẫn tìm cách để tồn tại và tìm cách để xây dựng tương lai mới sau đại dịch.