Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Hà Nội hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid 19
01/07/2020 11:05
Vừa qua Ngân hàng NN Chi nhánh Hà Nội và UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Báo cáo tại hội nghị, công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được các cấp, các ngành triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là, bản chất khó khăn nhất của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là gì? Giải pháp tổng thể của thành phố? Hàng nghìn tỷ đồng sẽ được sử dụng hiệu quả như thế nào?