Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Kinh nghiệm hay từ các mô hình chống dịch ở quận Long Biên
15/10/2021 15:22
Thủ đô Hà Nội vừa trải qua gần 2 tháng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid- 19. Có được kết quả kiểm soát dịch tốt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân. Một ví dụ điển hình tại quận Long Biên trong khoảng thời gian này, nhiều doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo, nhiều mô hình hay hỗ trợ tuyến đầu chống dịch đem lại hiệu quả cao. Quận đã khen thưởng đột xuất cho những điển hình tiên tiến này tạo sự lan tỏa tích cực, tiếp thêm động lực cho cả hệ thống chính trị và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.