Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
09/10/2020 09:19
Hà Nội hiện có gần 200 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng bảo trợ xã hội được hưởng phụ cấp hàng tháng, trong đó có hơn 2600 người đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội thành phố.