Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ô nhiễm môi trường từ chất thải xây dựng – đâu là giải pháp?
17/05/2022 10:58
Hiện nay ở các đô thị lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, tình trạng đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định đang xảy hàng ngày gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của người dân. Mặc dù Chính phủ đã có các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực trạng đổ trộm phế thải xây dựng không đúng nơi quy định lại đang có chiều hướng gia tăng. Các vị khách tham gia chương trình sẽ cùng bàn luận những vấn đề bất cập trong chính sách quản lý, chất thải xây dựng hiện hành và giải pháp đưa ra để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải xây dựng gây ra.