Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: PCI - động lực cải cách môi trường kinh doanh
12/05/2021 11:19
PCCI không chỉ là bảng xếp hạng đơn thuần mà còn là tín hiệu, động lực để các tỉnh, thành đẩy nhanh quá trình cải cách, là kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền và hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân, là sự cầu thị, lắng nghe của hệ thống chính quyền và thể hiện sự đổi mới từ cấp cơ sở. Đây cũng là lực đẩy mạnh mẽ nhất của quá trình cải cách môi trường đầu tư kinh doanh.