Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Phát huy truyền thống đoàn kết,tinh thần tương thân tương ái
09/07/2021 10:53
“Tương thân tương ái” là truyền thống, là sức mạnh để nhân dân ta vượt qua bao khó khăn. Tinh thần ấy lại càng được thể hiện rõ trong cuộc chiến chống dịch Covid -19.