Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội - Hà Nội đến để yêu
25/05/2022 11:08
Để du lịch phục hồi, bên cạnh sự cố gắng của những người làm du lịch chúng ta rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành. Với du lịch Hà Nội, những chương trình xúc tiến du lịch, quảng bá, hình ảnh du lịch Thủ đô đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt là nhân dịp Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Cuộc trao đổi với các vị khách tham gia chương trình sẽ nhìn lại hiệu quả của những chương trình hỗ trợ vừa qua, cũng như đề xuất những ý kiến tư góc nhìn thực tiễn của doanh nghiệp.