Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Tháng công nhân
01/06/2020 23:49
Tháng 5 là tháng công nhân với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, hướng về đoàn viên công đoàn, người lao động. Với chủ đề năng suất cao, an toàn lao động và thu nhập tốt tuy nhiên với những doanh nghiệp đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ đề được điều chỉnh với nôi dung duy trì việc làm, an toàn lao động và thu nhập ổn định. Để người lao động nhìn nhận và đánh giá kết quả mà các cấp công đoàn Thủ đô đã làm được cho công nhân viên chức lao động thủ đô, đặc biệt là sự hỗ trợ với đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.