Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần làm gì sau khi hàng loạt sai phạm được xử lý?
04/05/2022 14:36
Việc xử lý nghiêm một số tổ chức phát hành trái phiếu không chấp hành, tuân thủ những yêu cầu của pháp luật trong thời gian qua được dư luận đặc biệt quan tâm, đã cho thấy các cơ quan chức năng đang quyết tâm lập lại trật tự cho trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên về lâu dài khung pháp lý cho phát hành trái phiếu doanh nghiệp hiện có nhiều lỗ hổng cần sửa đổi, cũng như thay thế. Vấn đề trước mắt là cần bình ổn lại thị trường, có biện pháp khuyến khích bảo vệ doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành trái phiếu.