Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội những góc nhìn: Trách nhiệm thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ
01/10/2021 11:19
Lâu nay, hầu hết các sản phẩm bao bì sau khi sử dụng, các nhà sản xuất hầu như không có trách nhiệm. Việc xử lý các sản phẩm thải bỏ diễn ra trôi nổi lẫn với rác thải sinh hoạt, hoặc tái chế tùy tiện trong các làng nghề gây ô nhiễm môi trường.